PRU­TA OCH GÖR UPP AF­FÄ­REN

Allt Om BILAR - - Husvagnsimport -

OM DU ÄR NÖJD med sva­ret på di­na frå­gor är det dags att bör­ja job­ba ner pri­set per te­le­fon re­dan in­nan du åker. Det är näm­li­gen en svår för­hand­lings­sits när du väl gjort den långa re­san ner till Eu­ro­pa. Kan du mo­ti­ve­ra pris­sänk­ning­en med en re­pa­ra­tion, re­pa el­ler då­li­ga däck? Du kan lå­ta säl­ja­ren gö­ra li­te av prut­job­bet ge­nom att frå­ga ef­ter det lägs­ta pri­set. Ge se­dan ett bud någ­ra hund­ra eu­ro un­der och vips möts ni nå­gon­stans i mit­ten. Skul­le det va­ra så att du hit­tar yt­ter­li­ga­re fel som in­te vid­ta­lats när du väl kom­mer ner är det lä­ge att pres­sa pri­set yt­ter­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.