FLE­RA IN­TRES­SAN­TA FOR­DON

Allt Om BILAR - - Husvagnsimport -

VID TRE TILL­FÄL­LEN har jag in­te va­rit nöjd med de for­don som den tys­ka säl­ja­ren be­skri­vit som i ”bra skick”. Där­för bru­kar jag le­ta fram yt­ter­li­ga­re två al­ter­na­tiv geo­gra­fiskt nä­ra det förs­ta. Är det förs­ta for­do­net då­ligt är det ba­ra att kö­ra vi­da­re till näs­ta 20 el­ler 30 mil bort. Att im­por­te­ra en hus­vagn för 50 000 kro­nor mind­re än i Sve­ri­ge in­ne­bär en viss risk – och även om det tar tre da­gar i stäl­let för de tänk­ta två är det väl­be­tal­da da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.