FUKT­TEST

Allt Om BILAR - - Husvagnsimport -

HUSVAGNSÄGARENS VÄRS­TA mar­dröm. Så frå­ga spe­ci­fikt om ett fukt­test ut­förts. An­nars – be säl­ja­ren att ut­fö­ra det på en fir­ma på plats. Det kan va­ra värt att ta den extra kost­na­den för att slip­pa kom­ma hem till Sve­ri­ge och upp­täc­ka en fukt­ska­da. Be­sik­tad av Tüv (Te­ch­ni­scher Über­wachnungs­ve­re­in) är en bra kva­li­tets­stäm­pel bå­de i bil- och hus­vagns­af­fä­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.