HAND­PEN­NING

Allt Om BILAR - - Husvagnsimport -

DE TIO GÅNG­ER jag själv köpt for­don i Eu­ro­pa har jag in­te be­hövt läg­ga nå­gon hand­pen­ning. Säl­ja­ren lo­var att hål­la for­do­net om det är i det skick som han el­ler hon har be­skri­vit. Själv tar jag hell­re chan­sen att mis­sa af­fä­ren i stäl­let för att bin­da mig vid ett for­don jag in­te kon­trol­le­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.