PLUS:

Allt Om BILAR - - Beg-Bil -

+ KÖR­KÄNS­LA. Pas­sat All­track är fak­tiskt rätt ro­lig att kö­ra. Ovän­tat pigg i styr­ning­en. Bi­len upp­levs som lätt. + UT­RYM­MEN OCH LAST. Bra plats för pas­sa­ge­ra­re. Och 603 li­ters an­gi­vet lastut­rym­me. Dess­utom en drag­vikt på 2 200 ki­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.