SE UPP MED:

Allt Om BILAR - - Beg-Bil -

! VÄX­ELLÅ­DOR­NA. Det har va­rit myc­ket snack om den au­to­ma­tis­ka väx­ellå­dan DSG som sit­ter i Pas­sat. Pro­blem har fram­för allt drab­bat gas­bi­lar, men det finns även ett an­tal be­svik­na die­sel­kun­der. Tes­ta lå­dan no­ga och lyss­na ef­ter miss­ljud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.