SE UPP MED:

Allt Om BILAR - - Beg-Bil -

! ELEKT­RO­NI­KEN. Inga sto­ra gre­jer, men det har gnällts en del över par­ke­rings­var­na­re och fil­by­tesvar­na­re som le­ver si­na eg­na liv. Tes­ta in­nan köp. Ros­ti­ga broms­ski­vor. Av nå­gon an­led­ning ver­kar Ki­aä­ga­re brom­sa mind­re än and­ra. Många kla­go­mål på att broms­ski­vor­na ros­tar igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.