MI­NUS:

Allt Om BILAR - - Beg-Bil -

– KVA­LI­TETS­KÄNS­LAN. När bi­lar­na har rul­lat ett an­tal tu­sen mil bör­jar det kän­nas att det­ta är rätt bil­li­ga vag­nar. Bli in­te för­vå­nad om in­red­ning­en ger ifrån sig ett och an­nat miss­ljud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.