Möt­tes av stå­en­de ova­tio­ner

Allt Om BILAR - - Klassikern -

DS-mo­del­len lan­se­ra­des 1955 på Bil­sa­long­en i Pa­ris där den fick stå­en­de ova­tio­ner. Det över­sval­lan­de mot­ta­gan­det gjor­de att 12 000 kun­der teck­na­de kon­trakt på bi­len un­der de förs­ta da­gar­na. Un­der årens lopp ge­nom­gick bi­len en hel del för­bätt­ring­ar och an­sikts­lyft­ning­ar, men själ­va grund­kon­cep­tet var oför­änd­rat fram till ju­ni 1975 när den sista bi­len rul­la­de av ban­det.

På­fyll­ning till den gashyd­rau­lis­ka fjäd­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.