Gam­ling­en som känns mo­dern

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Förarmiljön är re­la­tivt en­kel att för­stå sig på och när man väl fått kläm på var allt sit­ter är det ba­ra att kö­ra iväg. Bi­len går klipp­sta­bilt i hög­re has­tig­he­ter och sväl­jer rik­ti­ga pott­hål ut­an pro­blem. Den fyr­väx­la­de ratt­väx­ellå­dan har di­stink­ta lä­gen sam­ti­digt som skiv­brom­sar­na runt om är lätt­do­se­ra­de. Bi­len känns be­tyd­ligt mer mo­dern är de fles­ta and­ra mo­del­ler från sam­ma tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.