Av­gift al­la da­gar?

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

1Jag fick par­ke­rings­bö­ter när jag par­ke­ra­de en lör­dag på en par­ke­rings­plats med en skylt som det stod ”av­gift al­la da­gar 00-24”. Det mås­te väl va­ra fel. En­ligt mig och VMF ska det va­ra pa­ran­tes runt siff­ror­na om de ska gäl­la en lör­dag lik­nan­de (00-24).

Uf­fe Schölin SAMU­EL: I väg­mär­kes­för­ord­ning­en anges i siff­ror på tillägg­s­tav­la vi­ta el­ler svar­ta siff­ror vid tids­an­gi­vel­se för par­ke­ring. Svar­ta el­ler vi­ta siff­ror ang­er var­da­gar, svar­ta el­ler vi­ta siff­ror in­om pa­ran­tes av­ser var­dag fö­re sö­nel­ler helg­dag. Rö­da siff­ror ang­er sön- el­ler helg­dag. Är det an­gi­vet som i det­ta fall att av­gift ska er­hål­las al­la da­gar så gäl­ler det bå­de var­da­gar och hel­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.