Ok att stå på han­di­kapp­lats?

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

4Får man stå på han­di­kapp-plats, skyl­tad, ut­an han­di­kapp­till­stånd. Ef­tersom vi har ett så­dant, så mö­ter vi of­ta per­so­ner som står där ut­an till­stånd. Man skyl­ler of­ta på att man har ont för att gå, har kryc­ka m.m.

Torsten SAMU­EL: Det är in­te tillå­tet att par­ke­ra på en plats för rö­rel­se­hind­ra­de. Du får där­e­mot läm­na el­ler häm­ta per­so­ner

på den­na plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.