En vik­tig kul-kon­troll

Allt Om BILAR - - Besiktning -

5Är det in­te nå­got över­ni­tiskt att un­der­kän­na en drag­krok, som ej sit­ter fast, som in­te är smörjd. Den var li­te svår att ”skru­va på”. OK att ge en tvåa?

Kalle MOR­GAN: På de­mon­ter­ba­ra, vrid­ba­ra och fäll­ba­ra kopp­lings­an­ord­ning­ar ska funk­tions­kon­troll av lås­ning­en gö­ras. På en de­mon­ter­bar kul­kopp­ling kon­trol­le­ras att kul­de­len kan tas bort och sät­tas dit och att lås­me­ka­nis­men fun­ge­rar per­fekt så att det in­te finns nå­gon risk att kul­de­len loss­nar. Det är en myc­ket vik­tig kon­troll för att för­hind­ra att kul­de­len loss­nar ofri­vil­ligt så om lås­me­ka­nis­men är osä­ker el­ler kärv blir kopp­lings­an­ord­ning­en un­der­känd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.