Var finns chas­si­num­ret?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

1Var kan jag hit­ta chas­si­num­mer på en Chev­ro­let Im­pa­la 1966?

Ar­ne

MOR­GAN: Chas­si­num­ret på Chev­ro­let Im­pa­la av års­mo­dell 1966 är pla­ce­rat på en fa­brikstill­ver­kad plåt på väns­ter dörr­stol­pe och det är krav på in­stan­sat chas­si­num­mer från och med års­mo­dell 1969. Vi kon­trol­le­rar chas­si­num­ret i sam­band med kon­troll­be­sikt­ning­en och samt­li­ga tec­ken i chas­si­num­ret mås­te va­ra oska­da­de och fullt läs­ba­ra an­nars mås­te for­do­net fö­re­läg­gas om re­gi­stre­rings­be­sikt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.