Mä­ta­ren bör­ja­de dip­pa…

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

4Har en Opel Ast­ra 1999 1,8 16 v. Pro­ble­met var att has­tig­hets­mä­ta­ren bör­ja­de dip­pa och ABS och an­ti­spinn­lam­pan TS lys­te. Vi läm­na­de in bi­len och dom byt­te hjul­lag­ret med nå­gon mag­net. Nu fun­ge­rar has­tig­hets­mä­ta­ren, men dom två var­nings­lam­por­na ly­ser om man in­te stan­nar och star­tar om mo­torn, då slock­nar dom i all­män­het. Vad be­ror det­ta på?

Mi­kael

JO­NAS: Kan ty­värr in­te sva­ra på det ut­an att fel­sö­ka bi­len. Kanske en hjul­sen­sor el­ler ett ka­bel­brott till nå­gon av des­sa, men som sagt, mås­te fel­sö­kas först.

Pro­blem med Astran. på Lan­cern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.