Det lå­ter i R-lä­get

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

2Har en Saab 9000 cs 96:a, 2,0L tur­bo au­to­mat. Pro­ble­met är att när jag läg­ger i R så lå­ter det som om man har glömt att skru­va fast av­gaskläm­mor­na, in­te myc­ket men så pass att man blir ir­ri­te­rad. Ing­et ljud hörs i från P N 123 (D li­te). Kol­la­de ol­jan; den är ljus­röd, luk­tar som au­to­mat­ol­ja ska luk­ta. Den är ej chip­pad ut­an ”Svens­son-körd”, bytt ol­ja när det skalls gö­ras, mo­tor­vär­ma­re på vin­tern.

Has­se JO­NAS: Kon­trol­le­ra rem­men och spän­na­ren till den­na. Om den är då­lig och slapp kan rem­men ”hop­pa” för myc­ket och ska­pa oljud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.