Byt ut ljus­reg­la­get

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

9Jag har en Ford Focus, 1999. När ljus­reg­la­get står på 0-lä­ge (au­to­ma­tiskt halv­ljus) ly­ser var­ken halv­lju­set el­ler bak­lju­sen. När man vri­der reg­la­get till hö­ger för att ak­ti­ve­ra hel­lju­set. Då fun­ge­rar halv­lju­set men in­te bak­lju­sen. Om man vri­der ljud­reg­la­get till par­ke­rings­ljus (längst till väns­ter) fun­ge­rar bak­lju­sen men in­te halv­lju­set. Nå­gon

idé?

Max­i­mil­li­an JO­NAS: Pro­va att by­ta ljus­reg­la­get. Tror det kom­mer av­hjäl­pa ditt pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.