GT-R tar snab­bas­te vä­gen till Le Mans

Allt Om BILAR - - Innehåll - DA­VID JAKOBSSON

Nis­sans nya Le Mans-ra­cer är en på många sätt an­norlun­da ra­cer­bil, byggd på ett helt an­nat sätt än si­na kon­kur­ren­ter. För det förs­ta sit­ter en tre­li­ters V6:a front­mon­te­rad, som till­sam­mans med ett hy­brid­sy­stem ger 1 250 häst­kraf­ter.

Kraf­ten skic­kas sen via en fem­väx­lad se­kven­ti­ell väx­ellå­da och en or­dent­lig diff­broms – till fram­hju­len.

Bi­len är till stor del byggd i kol­fi­ber för att spa­ra vikt. Vindru­tan har till­ver­kats i po­lykar­bo­nat av sam­ma an­led­ning. To­talt ska Nis­san GT-R LM Nis­mo väga 880 ki­lo.

Bi­len har fått 16-tums BBS-fäl­gar som gju­tits i mag­ne­sium. Brom­sar­na be­står av sex­kolvsok fram och fyr­kolvsok bak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.