Ja­gu­ar F-Ty­pe Ro­ads­ter 3

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Pre­cis som SLS AMG är det här en bil du kö­per för mo­torn skull. Den är un­der­bar att åka och lyss­na på och med ta­ket ne­re hör du snark­ning­ar­na och smäl­lar­na vid gas­avslag än­nu bätt­re. Ja­gu­ar byg­ger ock­så snyg­ga bi­lar – även ut­an tak – och sport­bils­pre­stan­dan blir in­te så li­dan­de när ta­ket åker av (den är in­te världs­klass från bör­jan ens).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.