FORD KU­GA.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ford pla­ne­rar en ny Ku­ga till mo­dellå­ret 2017. Spi­on­bil­der på bi­len av­slö­jar att någ­ra av de­sign­de­tal­jer­na är från 2015 års Ford Ed­ge där bland an­nat gril­len är väl­digt lik den på da­gens Ed­ge. Vi ser ock­så en helt ny front med led-lam­por dag­tid, och bak­till nya lam­por och ny bak­luc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.