BMW M5.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Tro­li­gen är det här en väl­digt ti­dig pro­to­typ av det som ska bli BMW M5. Bi­len har setts på vägar i Mün­chen och det mest spän­nan­de på fo­to­gra­fi­er­na är de fyr­kan­ti­ga av­gas­rö­ren och en­ligt fo­to­gra­fen var lju­det helt klart från en M-bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.