AU­DI TT RS.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Au­dis lil­la fi­na port­bil TT och TTS fick mas­sor av be­röm när den kom för­ra året. Och nu skis­sar Au­di på en än­nu vär­re va­ri­ant – en TT RS. Bi­len har setts på test­ba­nan och även om den vid en förs­ta an­blick ser ut som en van­lig TT så döl­jer det sig en hel del spän­nan­de un­der ska­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.