PORSCHE 991.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Porsche rul­lar ut mäng­der av 911-mo­del­ler. Här en 991:a med myc­ket li­te ka­mou­fle­ring. Vi ser led-lju­sen som in­te­gre­rats i främ­re kofång­a­ren och vi ser en bak­stöt­fång­a­re med de luft­ut­släpp som be­hövs för al­la bi­lar med tur­bo. Av­gas­sy­ste­met har vi sett ti­di­ga­re vil­ket kan be­ty­da att det här är en va­ri­ant av 911 som är helt ny.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.