ASTON MAR­TIN DB11.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Aston Mar­tin är fli­ti­ga på oli­ka test­bi­lar. Och pre­cis som ti­di­ga­re är spi­onfo­to­gra­fen be­redd med sin ka­me­ra. Här är en kom­man­de ver­sion av Aston Mar­tin DB11. Ka­mou­fle­ring­en har vi sett ti­di­ga­re och bi­len är väl tes­tad vid det här la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.