Land Ro­ver öpp­nar lekland – för vux­na

Allt Om BILAR - - Alltombilar - DA­VID JAKOBSSON

Land Ro­ver öpp­nar en även­tyr­spark för rik­tigt in­bit­na bi­len­tu­si­as­ter. Här får be­sö­kar­na möj­lig­het att prov­kö­ra bå­de nya och klas­sis­ka mo­del­ler från till­ver­ka­ren. Och det hand­lar om tuff kör­ning.

Land Ro­ver er­bju­der in­tres­se­ra­de att kom­ma till sin an­lägg­ning i West Mid­lands, in­te så långt från Bir­ming­ham i Eng­land, för att på plats få upp­le­va si­na bi­lar. Här får man, mot en or­dent­lig av­gift så klart, bland an­nat prov­kö­ra den le­gen­da­ris­ka Land Ro­ver Se­ri­es I från 1948. Be­sö­kar­na kan ock­så läg­ga van­tar­na på en Se­ri­es II el­ler Se­ri­es III för att sen jäm­fö­ra med en mo­der­na­re De­fen­der. Bi­lar­na kan kö­ras bå­de på väg och på Land Ro­vers Off­ro­ad­ba­na. De li­te lyx­i­ga­re Range Ro­ver-bi­lar­na finns ock­så re­pre­sen­te­ra­de här och kun­der som fö­re­drar de bi­lar­na har ett brett ut­bud att prov­kö­ra. Här kan man till ex­em­pel kö­ra ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner av Range Ro­ver bå­de på vägar och off­ro­ad för att sen jäm­fö­ra med den se­nas­te ver­sio­nen av bi­len. Volvos vd Hå­kan Samu­els­son an­vän­der gär­na siff­ran 8 – som i an­ta­let knap­par som finns i nya mo­der­na XC90. Och han jäm­för gär­na med BMW,

Au­di el­ler Mer­ce­des där ta­len är 55 och 37.

Mr Be­an by­ter bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.