Det finns skit i vatt­net

Allt Om BILAR - - Brev -

Vil­ka otro­li­ga fan­ta­si­er om allt som rin­ner ut vid bil­tvätt. Ben­sin, ol­jor gum­mi­par­tik­lar, in­an­da­de far­lig­he­ter, tungme­tal­ler med me­ra. Ing­et av det­ta kom­mer ut när man tvät­tar en bil. Allt sit­ter kvar på bi­len och i ben­sin­tan­ken, och ol­jan i mo­torn med me­ra. Gum­mi­par­tik­lar fly­ger loss när man kör i 110 km/h, in­te när man tvät­tar ut­si­dan av däc­ket med slang och bors­te, om alls däc­ket tvät­tas. Ni mås­te gå tvätt­fir­mor­nas ären­den el­ler är helt tek­niskt okun­ni­ga i mot­sats till grup­pen bil­mon­tö­rer och in­gen­jö­rer och dy­li­ka kun­ni­ga män­ni­skor. Slu­ta skri­va så fjan­tigt.

Jan-Erik Engström, Tul­linge

JAN-ERIK:

Fjan­tigt el­ler in­te. Det finns be­vis­li­gen en hel del skit i det vat­ten som tvätt­fir­mor­na i dag tving­as re­na i kost­sam­ma an­lägg­ning­ar. Det av­rin­nings­vatt­net spo­las ner i dag­vat­ten­brun­nar­na på ga­tan om det är där du tvät­tar bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.