Har bril­je­rat i krock­tes­ten

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET HÄN­DER MYC­KET på det här om­rå­det och det blir svå­ra­re och svå­ra­re att få högs­ta be­tyg här. Men V60 är en er­känt sä­ker bil som har bril­je­rat i bå­de eu­ro­pe­is­ka och ame­ri­kans­ka krock­tes­ter. Här finns en hel del sä­ker­hets­ut­rust­ning som stan­dard, till ex­em­pel Ci­ty Sa­fe­ty med au­tobroms som fun­kar upp till 50 km/ h.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.