En hel del ut­rust­ning

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET HÄR HAND­LAR om en rätt li­ten bil med blyg­sam­ma ut­rym­men och en i grun­den gam­mal tek­nik, fram­för allt om man väl­jer D4 AWD. Men kanske kan kva­li­tets­käns­lan och den fi­na kom­for­ten mo­ti­ve­ra ett in­stegs­pris på 320 000 kro­nor för en fram­hjuls­dri­ven bil med D3mo­tor. Bi­lar­na har dess­utom en hel del ut­rust­ning re­dan från start.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.