Rib­ban bor­de hö­jas

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MÅNGA AR­BETS­FOR­DON LIG­GER li­te ef­ter när det gäl­ler sä­ker­het. Det gäl­ler ock­så L200, om man jäm­för med de mo­der­nas­te per­son­bi­lar­na. Mitsubishi sik­tar på fy­ra stjär­nor i Eu­ro Ncap – men var­för hö­jer man in­te rib­ban så att man kan bli li­ka bra som per­son­bi­lar­na? Här finns dock sju krock­kud­dar, sta­bi­li­tets­sy­stem för släp och fil­by­tesvar­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.