Pigg för att va­ra pick­up

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET HÄR ÄR en pick­up. Det be­ty­der näs­tan all­tid en rik­tigt säv­lig körupplevelse. Men nya L200 är be­tyd­ligt pig­ga­re än den gam­la. En del av för­kla­ring­en till det är att mo­torn är myc­ket lät­ta­re än den gam­la, allt­så mind­re vikt på fram­ax­eln. Det gör att bi­len un­der­styr mind­re och är späns­ti­ga­re i kur­vor­na. Men, det är fort­fa­ran­de en pick­up…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.