Helt okej för en pick­up

Allt Om BILAR - - Provkörning -

6,6 LI­TER DIE­SEL per tio mils blan­dad kör­ning och 173 gram CO2 per kilo­me­ter – helt okej mås­te man sä­ga för en pick­up. Det gäl­ler dock att va­ra för­sik­tig om man ska ner i de siff­ror­na. När vi kör runt i ber­gen i söd­ra Frank­ri­ke slör­par mo­torn i sig be­tyd­ligt mer. Väl­jer man au­to­mat slic­kar bi­len i sig 7,2 li­ter och släp­per ut 189 gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.