Bätt­re käns­la i ma­te­ri­a­len

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HAR MAN NÅ­GON gång sut­tit i den ut­gå­en­de ge­ne­ra­tio­nen av L200 kän­ner man de­fi­ni­tiv igen sig i den gam­la. Här finns en skön av­ska­lad funk­tio­na­lism, det är jobb som gäl­ler när man sit­ter i den här bi­len. Men sam­ti­digt har ku­pén bli­vit be­tyd­ligt mer ge­nom­ar­be­tad. Det upp­levs som mer ge­nom­tänkt och käns­lan i ma­te­ri­a­len är be­tyd­ligt bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.