Be­hål­lit många drag

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VAR­JE KA­ROSS­DEL PÅ L200 är ny. Kun­der­na har ef­ter­frå­gat en bil som ser mer ”mas­ku­lin” ut. Och Mitsubishi har lyss­nat och för­sökt att ska­pa en tuf­fa­re bil. Sam­ti­digt har man in­te ve­lat änd­ra för myc­ket på sitt vin­nan­de kon­cept, ut­an har be­hål­lit många drag från fö­re­gång­a­ren. Kanske fe­ga­de man li­te – för visst ser bi­len ut som den gam­la?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.