Själv­klar­he­ter som sak­nas

Allt Om BILAR - - Provkörning -

EU­RO NCAP TES­TAR in­te Porsche 911, an­led­ning­en är att den byggs i för små se­ri­er. De nöd­vän­di­ga­re sä­ker­hets­sy­ste­men som an­tisladd och krock­kud­dar finns här – men myc­ket som bör­jar bli själv­klart i and­ra dy­ra bi­lar sak­nas. Här finns till ex­em­pel ing­et au­tobroms­sy­stem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.