Snå­la­re med PDK-lå­dan

Allt Om BILAR - - Provkörning -

EN LI­TER MI­LEN och 237 gram CO2 per kilo­me­ter är myc­ket, men kanske in­te ga­let myc­ket med tan­ke på att det­ta är en fyr­hjuls­dri­ven bil med myc­ket ef­fekt. Med den au­to­ma­tis­ka PDK­lå­dan blir bi­len snå­la­re, då är vi ne­re på 0,92 li­ter per mil och 214 gram CO2 per kilo­me­ter. Li­te bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.