Un­der­bar och kraft­full

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN SEX­CY­LIND­RI­GA BOX­ER­MO­TORN på 3,8 li­ter och 430 häst­kraf­ter och 440 Nm är na­tur­ligt­vis hal­va gre­jen med den här bi­len. Det är en un­der­bar mo­tor, kraft­full och med en all­de­les egen ka­rak­tär. Käns­lan är rapp och sam­ti­digt so­fisti­ke­rad. Det spe­ci­el­la lju­det är en upp­le­vel­se i sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.