Ut­rust­ning i topp­klass

Allt Om BILAR - - Provkörning -

GTS-VER­SIO­NER­NA AV 911 är fullsme­ta­de med ut­rust­ning. Ste­reo med blå­tand, kli­matan­lägg­ning, na­vi­ga­tor – näs­tan allt finns. Och all ut­rust­ning hål­ler topp­klass. I GTS­ver­sio­nen finns ock­så Sport Chrono och Porsche Acti­ve Sus­pen­sion Ma­na­ge­ment med i stan­dard­pa­ke­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.