Spor­tigt och smak­fullt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

IN­RED­NING­EN I TAR­GA GTS är ut­sökt. In­red­ning­en do­mi­ne­ras av ma­te­ri­al som lä­der och al­cant­ra. De­sig­nen är tvek­löst spor­tig, men sam­ti­digt rätt smakfull. Mä­tar­na är rik­tigt snyg­ga. Men det fak­tum att he­la mitt­kon­so­len är över­öst med knap­par bör­jar kän­nas li­te rö­rigt och omo­dernt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.