Säll­synt hög kva­li­te­tet

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PORSCHE 911 TAR­GA 4 GTS kos­tar från 1 311 000 kro­nor med ma­nu­ell väx­ellå­da. Vill man ha dub­bel­kopp­lings­lå­dan PDK kos­tar det 43 200 kro­nor extra. Det är na­tur­ligt­vis väl­digt myc­ket peng­ar. Men för sin in­ve­ste­ring får man en säll­synt ro­lig bil med en säll­synt hög kva­li­tets­käns­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.