1. GAM­MAL TVÄTT­SVAMP RE­PAR LAC­KEN

Allt Om BILAR - - Listan -

Även om svam­pen ser helt ny ut och även om du sköl­jer den no­ga kan det fin­nas sand el­ler små ste­nar i den. Och med li­te otur kan man då rå­ka re­pa lac­ken. En ny svamp går att hit­ta för en tia el­ler två. Det är en bra in­ve­ste­ring. Och skul­le du rå­ka tap­pa svam­pen på mar­ken – släng den och ta en ny.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.