2. SMUT­SEN FAST­NAR PÅ FÄL­GAR­NA

Allt Om BILAR - - Listan -

Det kan va­ra li­te krång­ligt att tvät­ta fäl­gar­na på en bil, det är lätt att man slar­var när man in­te kom­mer åt or­dent­ligt. Men här ska man in­te fus­ka. Smuts som läm­nas kvar har en ten­dens att bi­ta sig fast och blir svå­ra­re att få bort. Tips: An­vänd en bra fälg­tvätt och en disk­bors­te för att få fäl­gar­na re­na.

3. AV­FETT­NING FÅR IN­TE VER­KA FÖR LÄNGE 4. TVÄT­TA MO­TORN – FAR­LIGT FÖR ELEKT­RO­NI­KEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.