2 208-2 409 MIL

Allt Om BILAR - - Listan -

KOST­NA­DER: Ef­ter ser­vicen där även ru­tan som ska­dats av en sten byt­tes ut har vi in­te haft någ­ra kost­na­der för­u­tom bräns­le. DET­TA HAR HÄNT: Ef­ter ser­vicen fick vi kö­ra ett par vec­kor med får Out­lan­der PHEV in­nan den var dags att by­ta till den Se­ven Sum­mit-ver­sio­nen. Vi no­te­ra­de un­der den pe­ri­o­den att Blu­e­tooth-funk­tio­nen in­te ver­kar fun­ge­ra med nya Ip­ho­ne6-te­le­fo­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.