DAG 12:

Allt Om BILAR - - Husbilssemester -

Luf­ten står stil­la bå­de ut­an­för, men fram­för allt in­nan­för ring­mu­rar­na. Det är myc­ket varmt. Dot­tern kla­rar näs­tan in­te vär­men. Al­la blir gri­ni­ga. Vi mås­te hit­ta sval­ka in­nan vi går på bio och ser fil­men som be­rät­tar om hur sta­den, på kung Saint Lou­is (Lud­vig IX) up­pen­ba­rel­se och be­ord­ran, blev till för att skic­ka iväg en enorm trupp med kors­fa­ra­re till det He­li­ga Lan­det, Pa­les­ti­na. Drygt 20 000 sol­da­ter och många skepp i tio må­na­der på Me­del­ha­vet och de nåd­de in­te ens sitt mål. Fran­ker­nas kung vil­le ha till­gång till Me­del­ha­vet och köp­te den här bi­ten av dött land.

Glass in­ne på en sval bar får oss al­la att kän­na oss bätt­re. Här spru­tar man till och med ut vat­ten un­der pa­ra­sol­len på en re­stau­rang på tor­get för att hål­la lunch­gäs­ter­na nå­got sva­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.