DAG 11:

Allt Om BILAR - - Husbilssemester -

Vi ser floc­kar av tju­rar/ svar­ta buff­lar. Pas­se­rar Ai­gues-Mor­tes (Eaux mor­tes= dö­da vat­ten(drag)) till cam­ping­plats L’Espi­gu­et­te. Les Sal­ins du Mi­di. Salt­mar­ker. 21 me­ter höga salt­berg. Stör­re hek­tar än Pa­ris yta. Pro­du­ce­rar cir­ka 415 000 ton salt per år. Märk­lig på­tag­lig röd­ak­tig färg i dam­mar­na. Fla­mingos.

Bre­das­te sand­strand vi nå­gon­sin gått på. Mi­ni­t­åg tar cam­ping­plats­gäs­ter­na till ha­vet, ca 500 m.

Fan­tas­tisk ut­sikt över Montpellier i buk­ten. Tit­tar på den rö­da sol­ned­gång­en. Hård sand – tror den är salt­be­blan­dad. Cam­ping­plats L’Espi­gu­et­te: bil + 1 pers 28 eu­ro se­dan till­kom­mer barn 5,50 vux­en 8 eu­ro/pers natt, el ingick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.