SE UPP MED:

Allt Om BILAR - - Beg-bil -

! TRANS­MIS­SIO­NEN. Det finns en del äga­re som upp­levs att de­ras au­to­mat­lå­dor in­te fun­ge­rar som de ska, lä­ser man på in­ter­na­tio­nel­la fo­rum hit­tar man många som drab­bats. Även de ma­nu­el­la bi­lar­na ver­kar va­ra käns­li­ga – här är det kopp­ling­en som kan ta stryk i för­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.