PLUS:

Allt Om BILAR - - Beg-bil -

+ UT­RYM­MEN. Kom­bi­ver­sio­nen av Chev­ro­let Cru­ze bju­der på bra ut­rym­men över­allt i bi­len. 500 li­ter last räc­ker långt. + PRI­SER­NA. Cru­ze var in­te jät­te­bil­lig som ny – som be­gag­nad är det en helt an­nan sak. Här kan man få myc­ket för si­na peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.