PLUS:

Allt Om BILAR - - Beg-bil -

+ KÖR­GLÄD­JEN. Vol­vo V40 är en pigg bil som är ro­lig att kö­ra, även om man skul­le väl­ja nå­gon av de sva­gas­te mo­to­rer­na. Har man en T5 blir det näs­tan li­te sport­käns­la. + KOM­FOR­TEN. Man re­ser fint i de här bi­lar­na. Det är näs­tan som en stor bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.