Först som pen­sio­när fick Kjell La­ger­gren åter­upp­le­va kör­gläd­jen i en BMW 2002. – Som ung ha­de jag en lik­nan­de bil och un­der årens lopp har jag in­te kun­na glöm­ma den, sä­ger han.

Allt Om BILAR - - Klassikern -

PÅ DET GLA­DA 70-ta­let gjor­de han vägar­na osäk­ra med sin trim­ma­de BMW 1602. – Den var verk­li­gen spe­ci­ell, men det gäll­de att ta det lugnt på vin­tern. Bak­vag­nen var all­de­les för lätt och det var inga pro­blem att ham­na i di­ket, sä­ger han och tilläg­ger att med sti­gan­de ål­der och vis­het bör­ja­de han av­ver­ka Volvos mo­del­ler på lö­pan­de band.

Men krock­kud­dar, whiplas­h­skydd och ABS-sy­stem i all ära, de mo­der­na bi­lar­na gav in­te den ofil­tre­ra­de kör­gläd­jen han upp­levt som ung.

– Jag bör­ja­de le­ta på nä­tet för att se om det gick att hit­ta en BMW från ti­digt 70-tal, men de fles­ta ob­jekt som bjöds

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.