Fick en an­sikts­lyft­ning 1971

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Mo­del­len 1600-2 lan­se­ra­des i mars 1966 och var ett kom­ple­ment till de stör­re 4-dör­rars 1800/2000. 1971 fick mo­del­len en an­sikts­lyft­ning och nya be­teck­ning­ar (1602 och 2002) där siff­ror­na angav mo­tor­stor­le­ken. Den stör­re mo­torn togs fram bland an­nat för att kla­ra av­gaskra­ven i USA. To­talt till­ver­ka­des 868 000 styc­ken 02:or mel­lan 1967 och 1977.

Ägar­na bru­kar be­gä­ra runt 50 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.