…och de all­ra fles­ta har körts hårt

Allt Om BILAR - - Klassikern -

BMW:s 02-se­rie loc­ka­de en fart­glad publik när det be­gav sig, och det­ta har gjort att det all­ra fles­ta bi­lar körts hårt. På 1980-ta­let var den re­la­tivt bil­lig och blev många ung­do­mars första­handsval. För en ori­gi­nal­bil som är i bra bruks­skick bru­kar ägar­na be­gä­ra från cir­ka 50 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.